March 21, 2024

Collectieve Horeca Ontzegging, een nieuwe dimensie aan Convenant Veilig Uitgaan in binnenstad van Alkmaar.

‘Hart van Alkmaar’ speelt een actieve rol bij de afspraken over veilig uitgaan in de Alkmaarse binnenstad. Die zijn in…

September 26, 2023

Bestuur ‘Hart van Alkmaar’ weer op volle sterkte

Het bestuur van ‘Hart van Alkmaar’ is weer op volle sterkte met de benoeming van Marius Braamse en Herman van…

February 15, 2022

Gemeente moet snel klaarstaan om te kunnen handhaven op het water

Met Team Waterfront vindt ‘Hart van Alkmaar’ dat achterhaald moet kunnen worden wie de eigenaar van een bootje is. Alleen…

December 21, 2021

Manifest Duurzaam Watertoerisme

Alkmaar groeit en trekt steeds meer bezoekers die willen genieten van al het moois dat er geboden wordt. Het wordt…

October 25, 2021

‘Hart van Alkmaar’ schrijft Zwartboek over geluidsoverlast door evenementenbeleid

De bewonersvereniging voor de Alkmaarse binnenstad laat in het zwartboek zien hoe de papierwinkel rondom een evenement verloopt. Op en…

June 09, 2021

Convenant Veilig Uitgaan voor de binnenstad

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ is een van de ondertekenaars van het Convenant Veilig Uitgaan voor de binnenstad van Alkmaar. De…

May 03, 2021

Zicht op Waagtoren

Wij ergeren ons al langere tijd aan de veelkleurige toiletwagens die het zicht op de mooiste kant van de Waagtoren…

February 12, 2021

B&B’s

Wat is een Bed & Breakfast (B&B)? Mag je overal een B&B runnen, mag iedereen een B&B beginnen? ‘Hart van…

September 10, 2020

Grachtenbrunch 4 oktober 2020

Op zondagmorgen 4 oktober zou op het Luttik Oudorp (het gedeelte tussen Sint Annabrug en Kuipersbrug) een openlucht grachtenbrunch worden…

September 10, 2020

Alkmaar Light Festival 2 en 3 oktober 2020

In het kader van de 50ste verjaardag van onze vereniging werd Alkmaar op vrijdagavond 2 oktober en zaterdagavond 3 oktober…

July 07, 2020

Overlast Clarissenbolwerk

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ steunt bewoners in de omgeving van Clarissenbolwerk. Zij zijn terecht het gedrag van sommige recreanten bij…

February 25, 2020

Wist u dat… #1

In 1958 had prof. Wieger Bruin een plan gelanceerd waarin de Alkmaarse binnenstad volledig werd vernietigd. In 1967 nam de…

January 20, 2020

Problemen met parkeervergunningen

Het nieuwe jaar is voor wat betreft het de parkeervergunningen helaas minder voorspoedig begonnen. De omzetting van het systeem Key2Park…

November 04, 2019

Wildparkeren

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ wil als het om wonen in de binnenstad gaat ook graag rekening houden met uw mening…

September 02, 2019

De geluidsknoppen moeten ietsje terug bij het dj-evenement ‘De Brug Draait Door’, komende zondag op de Platte Stenenbrug in Alkmaar

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ heeft een succesje geboekt met een bezwaarschrift tegen het dj-feest ‘De Brug Draait Door’, dat zondag…

May 01, 2019

Jaarverslag 2018

Iedereen die wil weten wat er zoal is gebeurd in 2018 binnen ‘Hart van Alkmaar’ kan hier een PDF van…

April 24, 2019

Algemene Vergadering 7 mei 2019

Geacht lid, geachte begunstiger, Wij roepen u graag op tot het bijwonen van een Algemene Vergadering van onze vereniging op…

January 29, 2019

Fonkelstad, 8 en 9 februari

Op 8 en 9 februari gaat het evenement Fonkelstad van start. Via deze website brengen we u graag op de…

January 14, 2019

Open Brief aan Victoriefonds

Al geruime tijd probeert ‘Hart van Alkmaar’ samen met een aantal collega-verenigingen een financiële bijdrage te krijgen van Stichting Victoriefonds…

January 03, 2019

Rustweekenden 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor 2019 de volgende rustweekenden voor hetWaagplein, Platte Stenenbrug en Gewelfde Stenenbrug zijn vastgesteld:Vrijdag…

November 29, 2018

Algemene Vergadering op 10 december 2018

De Sociëteit, Luttik Oudorp 78, Alkmaar biedt leden en begunstigers van ‘Hart van Alkmaar’ binnenkort weer de mogelijkheid rondom de…

October 19, 2018

Citizen Science. Een initiatief van Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’.

Het doel van Citizen Science is bewoners van de binnenstad van Alkmaar de kans te bieden hun directe leefomgeving te…

June 07, 2018

Karavaan, buitengewoon theater op locatie laat zien hoe de Alkmaarse binnenstad kan “bruisen”.

Karavaan, buitengewoon theater op locatie is Partner van ‘Hart van Alkmaar’, ook om de wijze waarop zij laat zien hoe…

June 01, 2018

Meten is weten… Ons Citizen Science project

Sinds we dit project presenteerden in de Algemene Vergadering van november 2017 zijn we flink opgeschoten. Er is een nieuw…

March 16, 2018

Evaluatie Verkiezingsdebat 10 maart 2018

‘Hart van Alkmaar’-verkiezingsdebat. Hoe verkoop ik een ommezwaai en hoe laat ik verhaaltjes op de mouw spelden?   De bibliotheek…

February 16, 2018

‘Hart van Alkmaar’ helpt kiezers in de binnenstad

Onze website heeft nu ook een bondig hulpmiddel voor Alkmaarse binnenstadsbewoners die zich op de komende gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden. Daarvoor is…

December 13, 2017

Nieuwe evenementenregels: ‘Hart van Alkmaar’ hamert op betere handhaving geluidsbelasting

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ heeft de afgelopen maanden actief deelgenomen aan de nieuwe Klankbordgroep Evenementen. Dit overlegorgaan van binnenstadbewoners, horeca,…

November 21, 2017

‘Hart van Alkmaar’ enthousiast over plannen voor Tuinen van Holland

Vanaf 29 maart 2019 moet Alkmaar inclusief haar binnenstad er anders uitzien. Het plan tot inrichting van Tuinen van Holland…

November 14, 2017

Walter Dekker nieuw bestuurslid

De Algemene Vergadering heeft bij acclamatie Walter Dekker tot nieuw bestuurslid van ‘Hart van Alkmaar’ benoemd. Hij vervult daarmee een…

October 09, 2017

Plan tot uitbreiding openingstijden Achterdam van de baan.

Op initiatief van de politieke partijen OPA en VVD is een motie ingediend om de openingstijden op de Achterdam uit…

October 09, 2017

Feestelijke opening van onze nieuwe website

‘Hart van Alkmaar’ heeft een nieuwe website! Ontwerpstudio Eyefun website in Amsterdam speelt met haar vormgeving in op nieuwe inzichten over hoe…

September 12, 2017

HoHo busjes

De gemeentelijke plannen om Hop On – Hop Off busjes in de Alkmaarse binnenstad te laten rijden zijn van de…

June 30, 2017

De vlag gaat uit voor Bierkade / Wageweg

Hart van Alkmaar’ onderschrijft natuurlijk de conclusie van het college van B&W dat tweerichtingsverkeer op Bierkade – Wageweg niet uitvoerbaar…

June 27, 2017

Naar hart-enlust genieten!

Zondag 2 juli organiseert Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ weer een evenement om het mooie van het Victoriepark te ervaren. Karavaan,…

April 20, 2017

Ledenvergadering tussen Grote Kerk en Vest

De vergaderruimte van de bibliotheek bij het Canadaplein biedt de deelnemers aan de Ledenvergadering op 29 maart 2017 een mooi…

April 18, 2017

Bijeenkomst parkeren & Verkeer

Tijdens onze ledenvergadering op 29 maart jl. kwam het onderwerp “zwaar verkeer” aan de orde. Het bestuur heeft toen beloofd…