April 18, 2017

Bijeenkomst parkeren & Verkeer

Tijdens onze ledenvergadering op 29 maart jl. kwam het onderwerp “zwaar verkeer” aan de orde. Het bestuur heeft toen beloofd hierover een aparte bijeenkomst te houden, samen met andere onderwerpen op het gebied Parkeren en Verkeer.

Wij nodigen u uit voor deze bijeenkomst op dinsdag 25 april 2017 van 20 tot 22 uur in De Sociëteit, Luttik Oudorp 78 (VELO-zaal).

Wie erbij wil zijn vragen we een mailtje te sturen naar secretarishartvanalkmaar@gmail.com want het aantal plaatsen in de zaal is beperkt.

We zullen korte presentaties geven over:

  • Verkeerstellingen in de binnenstad (Peter van der Lee)
  • Aantallen auto’s en aandeel zwaar verkeer
  • Snelheid
  • Overtredingen van eenrichtingsborden
  • Zwaar verkeer, nader bekeken (Tjip Lub)
  • Effecten op wegen en gebouwen
  • Mogelijke maatregelen
  • Bestuurlijke aspecten

Bij aanvang zullen we u vragen welke onderdelen u behandeld zou willen zien. Daarna volgt een presentatie van “Verkeerstellingen”, gevolgd door ongeveer een kwartier vragen en discussie. Vervolgens hetzelfde voor “zwaar verkeer”. Daarna resteren een half uur à drie kwartier voor onderwerpen die niet aan de orde kwamen en aanbevelingen aan het bestuur van ‘Hart van Alkmaar’.

We gaan proberen ook ongevallenstatistieken te bemachtigen maar of dat op tijd lukt is nog niet zeker.

Het resultaat zullen wij kunnen gebruiken in onze Denktank “Dromen helpt!”. De ideeën die daaruit opborrelen worden gebundeld en op zaterdagmiddag 17 juni 2017 aan de Alkmaarse politieke partijen aangeboden. Deze kunnen hun voordeel ermee doen bij de verkiezingen voor de Gemeenteraad in maart 2018. Over dit nieuwe initiatief van ‘Hart van Alkmaar’ krijgt u nog afzonderlijk bericht.

Met Hart-elijke groet,

Cor Breg, Tjip Lub, Pim de Ridder, Nannet Schouten