October 25, 2021

‘Hart van Alkmaar’ schrijft Zwartboek over geluidsoverlast door evenementenbeleid

De bewonersvereniging voor de Alkmaarse binnenstad laat in het zwartboek zien hoe de papierwinkel rondom een evenement verloopt. Op en bij de plaats van het evenement wonen vaak bewoners van de binnenstad. Daarom is regelgeving en een goede naleving daarvan erg belangrijk.

De organisator van een evenement moet bij de gemeente een vergunning aanvragen. Die aanvraag wordt vaak aangepast, meestal zelfs meerdere keren. En de vergunning wordt meestal laat verleend, zelfs vlak voordat het evenement wordt gehouden. De bewoner kan het traject niet meer volgen of vist met zijn belangen achter het net.

Het zwartboek geeft voor de drie stappen (uitvoeringsregels, vergunningverlening en uitvoering) de tekortkomingen, verbeterpunten maar ook de sterke punten. Het wordt afgesloten met een lange reeks voetnoten. U leest het zwartboek hier.