December 13, 2017

Nieuwe evenementenregels: ‘Hart van Alkmaar’ hamert op betere handhaving geluidsbelasting

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ heeft de afgelopen maanden actief deelgenomen aan de nieuwe Klankbordgroep Evenementen. Dit overlegorgaan van binnenstadbewoners, horeca, evenementenorganisatoren en gemeente richt zich op regels voor geluidsbelasting in de openbare ruimte in de binnenstad. Vertrekpunt is een goede balans ‘tussen reuring en leefbaarheid’; dat sluit mooi aan op de drijfveer ‘voor ‘n kloppend evenwicht’ van ‘Hart van Alkmaar’. De Klankbordgroep heeft dezer dagen een advies aan het College van B&W geformuleerd. Dat is ook  gebaseerd op een technisch adviesrapport van het GeluidBuro dat in opdracht van de gemeente is gemaakt.

De verschillende pleinen in de binnenstad moeten voortaan in een categorie worden ingedeeld. Voor elk van die locatiecategorieën zijn er bijbehorende regels voor soort en aantal evenementen en hun duur. Dit wordt onder meer gedaan op basis van de geluidsdruk op de gevels in de omgeving, het geluid-isolerende vermogen van die gevels, het totale aantal getroffen woningen en de voor het evenement beschikbare ruimte. Ook de evenementen worden ingedeeld in categorieën. De meest interessante daarvan qua overlast is de evenementcategorie ‘Dansfeesten en/of concerten met relatief veel bas’.  Die mogen 100 dB (C) op de meeste getroffen gevel produceren; de andere max 90 dB (C). Per locatie wordt het aantal muziekevenementen (en ook de aantallen van de andere categorieën evenementen) afgestemd op de geschiktheid van die locatie.

Evenementen op Koningsnacht en –dag en Alkmaar Ontzet vallen in de hele stad qua geluid buiten deze spelregels: zij krijgen binnen bepaalde tijden (niet ‘s nachts) een zgn. status aparte. Dat is ook nu al het geval.

De Platte Stenenbrug valt in het nieuwe systeem in de locatiecategorie ‘minst geschikt’ voor muziekevenementen. Bij wijze van compromis mag daar echter als proef in 2018 één keer tussen 4 uur ‘s middags en 10 uur ‘s avonds een uitzondering worden gemaakt waarbij de toegestane geluidsdruk op de meest getroffen gevel op max 95 dB (C) wordt gehouden. De Klankbordgroep zal het resultaat evalueren en een advies uitbrengen over 2019 en verder.

Een belangrijke verbetering is om geluid voortaan te meten aan de hand van dB (C): die meetgrootheid houdt namelijk wèl rekening met dreunende bastonen. De maximale geluidsbelasting zou voortaan moeten worden gemeten op de meest getroffen gevel.

De Klankbordgroep adviseert om met het aankondigen van een evenement niet te wachten tot de vergunningsprocedure helemaal is doorlopen. Zodra een vergunning wordt aangevraagd moet die al wereldkundig worden gemaakt, zo luidt het advies.

Bewoners hebben er sterk op aangedrongen dat handhaving en klachtenbehandeling worden veranderd. De Klankbordgroep heeft dit uitgangspunt overgenomen. Er moet een bemenst speciaal telefoonnummer komen zonder overbodige formaliteiten dat klachten doorgeeft aan Handhaving. Verder moeten geluidsniveaus realtime op een website te volgen zijn en klachten moeten in de Klankbordgroep (dus door alle betrokkenen) worden geëvalueerd. De Klankbordgroep zal op basis daarvan nieuwe adviezen uitbrengen.

‘Hart van Alkmaar’ weet dat geluidsoverlast misschien wel als de grootste aantasting van de leefbaarheid in de Alkmaarse binnenstad wordt ervaren. Die ligt ver weg van de spreekwoordelijke huisjes-op-de-hei; binnenstadsbewoners weten dat als geen ander. Het overleg in de Klankbordgroep en de daaruit voortgekomen adviezen moeten ertoe leiden dat ook tijdens evenementen beter met omwonenden wordt rekening gehouden. ‘Hart van Alkmaar’ doet daarom een beroep op het College de adviezen over te nemen en daarover met alle betrokkenen in gesprek te blijven.