Inmiddels zijn het bizarre tijden geworden, zegt deze 50-jarige. Onze festiviteiten zijn uitgesteld en de voorbereidingen op een laag pitje gezet. Zodra we duidelijkheid hebben zullen we dat melden.

Feest bij ‘Hart van Alkmaar’, de bewonersvereniging voor de binnenstad bestaat 50 jaar! Het startschot is gegeven door de oprichting van “Werkgroep Sanering Oostelijk Stadsdeel”. De initiatiefnemers wilden daarmee hun inzet bundelen voor het leefbaar houden van hun buurt. Die oprichting gebeurde op aanraden van toenmalig wethouder John. De Lange. Hij wilde een gesprekspartner om de saneringsplannen van de gemeente met de bewoners te bespreken. Op 11 mei 1970 werd invulling gegeven aan dit advies. De Werkgroep is later omgezet in een vereniging; enkele jaren geleden is de naam daarvan gewijzigd in Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’.

De hoogtepunten van het gouden jubileum beginnen in het weekeinde van 27 en 28 maart 2020 met de doop van de ‘Hart van Alkmaar’-narcis, tegelijk met de start van Alkmaar Light Festival in het Victoriepark. Voor 8, 9 en 10 mei worden verschillende festiviteiten georganiseerd. De afsluiting gebeurt in september 2020.