February 16, 2018

‘Hart van Alkmaar’ helpt kiezers in de binnenstad

Gemeenteraadsverkiezingen Alkmaar

Onze website heeft nu ook een bondig hulpmiddel voor Alkmaarse binnenstadsbewoners die zich op de komende gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden. Daarvoor is een overzicht gemaakt van thema’s die speciaal voor binnenstadsbewoners van belang kunnen zijn. Het overzicht vermeldt in telegramstijl het standpunt van ieder der partijen. Het dient ook als basis voor een debat met de Alkmaarse politieke leiders op 10 maart a.s.(16u00 – 17u30, Bibliotheek Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat / Canadaplein).