June 27, 2017

Naar hart-enlust genieten!

Zondag 2 juli organiseert Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ weer een evenement om het mooie van het Victoriepark te ervaren. Karavaan, Buitengewoon Theater op Locatie, verzorgt cabaretesk muziektheater, bezoekers kunnen de zelf gevulde picknickmand meenemen en ook de klaarstaande barbecue gebruiken.

Eventjes zag het ernaar uit dat de weergoden roet in het eten wilden gooien. Maar nu laten de laatste voorspellingen zien dat Naar Hart-enlust gewoon buiten kan plaats vinden. Met dankzegging aan De Sociëteit, dit keer als onverhoopte schuilplaats.

Zondagmiddag, van half 5 tot 7. Voor leden en begunstigers van ‘Hart van Alkmaar’ èn voor omwonenden van het Victoriepark.

Woon je in de buurt of ben je lid van “Hart van Alkmaar”? We nodigen u uit om naar Hart-enlust mee te genieten. Meld je gratis aan per email: victoriehartenlust@gmail.com