November 29, 2018

Algemene Vergadering op 10 december 2018

De Sociëteit, Luttik Oudorp 78, Alkmaar biedt leden en begunstigers van ‘Hart van Alkmaar’ binnenkort weer de mogelijkheid rondom de vergadertafel te zitten. Op de agenda staan:

  1. Opening.
  2. Besluiten vorige vergadering.
  3. Terugblik op de afgelopen maanden.
  4. Voortgang project meten van geluid, trillingen en luchtkwaliteit in de binnenstad.
  5. Begroting 2019.
  6. “Leden aan het woord”.
  7. WVTTK.
  8. Sluiting.

Bij het agendapunt “Leden aan het woord” wordt een aantal stellingen voorgelegd die onder andere een discussie over geluidsdruk en geluidsnormen moet aanzwengelen.

Alkmaar Energie geeft een uiteenzetting over het geplande zonnedak aan de Gedempte Nieuwesloot en over op te starten vervolgprojecten. Bewoners in postcodegebied 1811 en omringende postcodegebieden kunnen inschrijven op de allerlaatste plekjes van het zonnedak op een appartementencomplex aan die Gedempte Nieuwsloot. Leden die geen eigen dak hebben of waarvan het dak te klein kunnen via dit project eigen pv-panelen kopen en de opgewekte zonne-energie verrekenen met het elektraverbruik thuis.