June 30, 2017

De vlag gaat uit voor Bierkade / Wageweg

Hart van Alkmaar’ onderschrijft natuurlijk de conclusie van het college van B&W dat tweerichtingsverkeer op Bierkade – Wageweg niet uitvoerbaar is. Maar zij vindt het jammer dat daarvoor (ook letterlijk) zo’n hoge prijs moest worden betaald.

“Wij hebben het van meet af aan een dwaas plan gevonden om na acht jaar opnieuw tweerichtingsverkeer in te voeren. En daarbij hebben wij ons steeds gebaseerd op feiten over vervuiling, trillingen, lawaai, historische waarde en veiligheid. Dus niet zomaar iets geroepen”, zegt voorzitter Pim de Ridder. “Het heeft de Alkmaarder maar liefst vijf kostbare onderzoeken gekost voordat de binnenstadbewoner zijn gelijk krijgt”.

Hij wijst er verder op dat de discussie over Bierkade / Wageweg de verhouding tussen gemeente en binnenstadbewoner onnodig onder druk heeft gezet. “Het trieste dieptepunt was wel dat je bewoners uitnodigt met een alternatief te komen en hen vervolgens dwingt om het WOB-middel te gebruiken”.

Het college noemt alleen de veiligheid voor fietsers als reden waarom de plannen definitief zijn afgeblazen. De Ridder daarover: “men bijt kennelijk liever het puntje van de tong dan inhoudelijk op onze argumenten in te gaan. En het wordt nog erger nu het college de verwijzing in het BVR-rapport naar de schoonheid van het fijnmazige netwerk van de Alkmaarse binnenstad niet omarmt. Dààr ligt het hart van Alkmaar, waar het college zich hard voor zou moeten maken