October 09, 2017

Plan tot uitbreiding openingstijden Achterdam van de baan.

Op initiatief van de politieke partijen OPA en VVD is een motie ingediend om de openingstijden op de Achterdam uit te breiden. Hun coalitiegenoten CDA en D66 deden daaraan gebroederlijk mee. Op die manier zou immers beter aansluiting worden gekregen met de horecatijden die, zoals Alkmaarse binnenstadsbewoners maar al te goed weten, geen beperkingen meer kennen. Bovendien zou zo de binnenstad gaan helpen om prostitutie in de buitenwijken te verminderen.

Het College vroeg ‘Hart van Alkmaar’ om zijn mening over dit plan. Wij drongen er in niet mis te verstane bewoordingen op aan dat coalitieplan niet uit te voeren. Uitbreiding van de openingstijden betekent niet alleen dat sekszoekers langer door de nachtelijke straatjes van de binnenstad lopen. Ook worden de alleen-maar langslopers uitgenodigd hetzelfde te doen, met, zo zegt gezond boerenverstand, nog meer overlast voor bewoners tot gevolg. Bovendien verwees ‘Hart van Alkmaar’ naar de deskundige mening van de politie die het op die manier terugdringen van prostitutie in de wijken als niet-onderbouwd van de hand wees.

‘Hart van Alkmaar’ verwoordde zijn mening ook in de raadszaal.

De burgemeester van Alkmaar heeft de aflopende vergunningen voor de sekspanden op de Achterdam nu voor drie jaar verlengd. Daarbij heeft hij onveranderd de sluitingstijd op 01u00 gesteld. Tijdens het gesprek met de burgemeester en zijn staf heeft ‘Hart van Alkmaar’ hiervoor waardering uitgesproken.