June 09, 2021

Convenant Veilig Uitgaan voor de binnenstad

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ is een van de ondertekenaars van het Convenant Veilig Uitgaan voor de binnenstad van Alkmaar. De vereniging probeert ook op die manier het evenwicht tussen de functies wonen, werken en ontspannen in de historische binnenstad te bevorderen en te bewaken.

‘Hart van Alkmaar’ heeft zich lang beijverd om het convenant tot stand te laten komen. De noodzaak daartoe ontstond toen de gemeente in 2015 de sluitingstijden voor de horeca heeft afgeschaft. Als onderdeel daarvan werd een eerder convenant (waarbij overigens ‘Hart van Alkmaar’ niet betrokken was) door de gemeente pardoes eenzijdig opgezegd. Dit gewijzigde regime betekende voor veel van de pakweg 5.000 bewoners van de binnenstad extra overlast door het horecabezoek. Als bijkomend nadeel betreurden bewoners dat de reputatie van Alkmaar als gastvrije stad steeds meer geweld werd aangedaan.

Partijen bij het Convenant Veilig Uitgaan zijn de Gemeente Alkmaar, Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Alkmaar) samen met enkele individuele horecaondernemers c.q. -groepen, Nationale Politie en Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’. Deze ondertekenaars, aangevuld met de Nachtburgemeester, gaan voor de uitvoering van het convenant samenwerken in de Werkgroep Veilig Uitgaan. Iedereen behoudt daarbij de eigen verantwoordelijkheid. Het convenant is gebaseerd op een aantal cruciale thema’s: 

  • Veiligheid en bescherming van het publiek en horecapersoneel
  • Veiligheid en bescherming van de woonomgeving
  • Toezicht, handhaving en sanctionering
  • Overleg en communicatie.

Op verzoek van de Alkmaarse gemeenteraad zijn hieraan afspraken toegevoegd om seksuele intimidatie binnen het uitgaansleven tegen te gaan.

Het convenant behandelt ook een aantal praktische zaken die bewoners van de binnenstad aanspreken zoals korte communicatielijnen, eenvormig deurbeleid, gesloten ramen en deuren, afvalverwijdering, toiletfuncties, gebruik van glasbakken.