September 02, 2019

De geluidsknoppen moeten ietsje terug bij het dj-evenement ‘De Brug Draait Door’, komende zondag op de Platte Stenenbrug in Alkmaar

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ heeft een succesje geboekt met een bezwaarschrift tegen het dj-feest ‘De Brug Draait Door’, dat zondag 1 september op de Platte Stenenbrug werd gehouden.

In de zienswijze die de belangenvereniging van binnenstadbewoners indiende werd bezwaar gemaakt tegen de hoeveelheid decibellen die tijdens het feest geproduceerd mochten worden. Dat bezwaar is door het Alkmaarse college in de vergunningverlening overgenomen.

De organisatoren wilden een geluidsbelasting van maximaal 100dB(C), maar op aandringen van ‘Hart van Alkmaar’ werd dit beperkt tot 95 dB(C). Die norm is ook vastgelegd in de uitvoeringsregels van het gemeentelijk evenementenbeleid.