Horeca & Evenementen

De gemeente Alkmaar heeft in 2015 de teugels voor het vestigingsbeleid van horecabedrijven nagenoeg losgelaten. Horecaondernemers kunnen desgewenst de deuren van hun etablissementen bijna onbeperkt openzetten. De spelregels voor terrassen worden (weliswaar bij wijze van proef) opgerekt. Er worden meer en meer evenementen in de Alkmaarse binnenstad georganiseerd.

‘Hart van Alkmaar’ heeft geprobeerd aan deze ontwikkelingen een halt toe te roepen.
Zij heeft bij herhaling erop gewezen dat er in de Alkmaarse binnenstad een goede harmonie moet zijn tussen wonen, werken en ontspannen. Anders gezegd en met een knipoog naar een bekend Alkmaars lichtbeeld: een bruisende stad is prima, maar van te veel gebruis wankel je allicht… Helaas is het niet gelukt bij de huidige coalitie in de raadszaal een luisterend oor te vinden. Zolang hierin geen verandering komt is het beleid van ‘Hart van Alkmaar’ er daarom op gericht strikte handhaving af te dwingen. Dat gebeurt in periodiek overleg binnen OHPA met politie, gemeente en horeca en binnen Klankbordgroep Evenementen. Voor haar leden heeft ‘Hart van Alkmaar’ een 365/24/7 klachtentelefoon beschikbaar (085 877 19 92).