February 15, 2022

Gemeente moet snel klaarstaan om te kunnen handhaven op het water

Met Team Waterfront vindt ‘Hart van Alkmaar’ dat achterhaald moet kunnen worden wie de eigenaar van een bootje is. Alleen zo is een goede handhaving mogelijk. B&W heeft de gemeenteraad toegezegd de invoering van een registratiesysteem voor kleine bootjes vóór mei 2022 te onderzoeken. Een motie eind januari 2022 om B&W tot spoed te manen kreeg net niet voldoende stemmen. Wij vinden dat de tegenstemmers geen verantwoordelijkheid nemen voor een goede handhaving. Te vaak horen wij van BOA’s dat het bijna ondoenlijk is op te treden: alle bootjes zijn wit en hebben een blauwe motor. Om die reden hebben wij er bij het college met klem op aangedrongen het eigenaarschap van boten in de Alkmaarse wateren beter vast te leggen. En dat dan ook snel, nog voor het komende vaarseizoen, te doen. Een registratiesysteem heeft ook als voordeel dat de kosten voor het verwijderen van achtergelaten en gezonken boten beter kunnen worden verhaald. Volgens de gemeente gaat het daarbij om duizenden euro’s per jaar.