Het Clarissenbolwerk

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ steunt bewoners in de omgeving van Clarissenbolwerk. Zij zijn terecht het gedrag van sommige recreanten bij dit deel van de Alkmaarse singels zat. Te harde muziek, overmatig gebruik van alcohol, handel en gebruik van drugs waaronder lachgas, scooters op het wandelpad, wildplassen en -poepen, vooral in de zomer van 2020 is het karakter van het gebied geheel veranderd.

Er lijkt een verband te bestaan met het moeten leven in coronatijd. De singels zijn een prima plek om dichtbij huis van de zon en de zomeravonden te genieten. Maar de toevloed van ontspanningzoekers is groot en strekt zich tot laat in de avond en nacht uit. Bewoners van de achter het bolwerk gelegen straten ervaren grote overlast, vooral omdat zij in hun nachtrust worden gestoord. Verder is het publiek op het Clarissenbolwerk al een paar jaar geleden langzaam veranderd; het is wel zo dat in coronatijd en bij mooi weer de overlast extreem is.

De bewoners zelf hebben een handtekeningenactie opgezet. Het resultaat daarvan (meer dan 100 ondertekenaars) is aan de burgemeester aangeboden. ‘Hart van Alkmaar’ heeft bewoners geholpen door vooral te zorgen dat overlast op de juiste plaatsen bij gemeente en politie wordt gemeld. Als de overlast niet of niet juist wordt geregistreerd komt noodzakelijk toezicht en handhaving niet van de grond. De speciale meldingstelefoon 085 877 19 92 van de vereniging is ook ingezet om de meldingen bij gemeente en politie te kunnen onderbouwen. Tijdens een commissievergadering heeft ‘Hart van Alkmaar’ de problematiek ook uiteengezet aan de gemeenteraad; tijdens een persoonlijk onderhoud met burgemeester Roemer hoorden we begrip voor onze pleitbezorging.

 

Foto: Stichting Vrienden van Victorie

Het Victoriepark

Het Victoriepark speelt een historische en belangrijke rol in de binnenstad van Alkmaar. ‘Hart van Alkmaar’ vindt dat het park voor en van iedereen moet zijn.

Bij de verbreding van de huidige Friese Brug in 2008 is een deel van het park opgeofferd. ‘Hart van Alkmaar’ heeft geprobeerd de gemeente te houden aan de toezegging aan bewoners om dit bij de latere opknapbeurt van het park te compenseren.

‘Hart van Alkmaar’ maakt zich er sterk voor dat het park aantrekkelijk, toegankelijk en veilig is èn blijft voor bewoners, wandelaren, spelende kinderen en toeristen. De unieke ligging en de verwijzingen in het park naar de Alkmaarse historie nodigen daartoe ook uit. ‘Hart van Alkmaar’ heeft ook zelf met Karavaan, theater op locatie, kleinschalige evenementen georganiseerd om het Victoriepark dichter bij haar leden te brengen.

Victorientje, het vrijheidsbeeld van Alkmaar, neemt een prominente plaats in in het park. Dat geldt ook voor het IJkgebouw. Het voormalige IJkgebouw verkeerde lange tijd in verwaarloosde staat nadat het door Stichting KOOK was verlaten. Jarenlange inzet van onder andere Vrienden van Victorie heeft geleid tot het nieuwe restaurant IJkgebouw.

‘Hart van Alkmaar’ heeft ook zelf met Karavaan, theater op locatie, kleinschalige evenementen georganiseerd om het Victoriepark dichter bij haar leden te brengen.