September 26, 2023

Bestuur ‘Hart van Alkmaar’ weer op volle sterkte

Het bestuur van ‘Hart van Alkmaar’ is weer op volle sterkte met de benoeming van Marius Braamse en Herman van der Zwan. Niet alleen getalsmatig, maar ook qua expertise en achtergrond. Maar beiden hebben natuurlijk hun hart voor de Alkmaarse binnenstad op de goede plaats. Onder het kopje Bestuur stellen zij zich voor.