March 21, 2024

Collectieve Horeca Ontzegging, een nieuwe dimensie aan Convenant Veilig Uitgaan in binnenstad van Alkmaar.

Deelnemers aan Convenant Veilig Uitgaan in Alkmaar

‘Hart van Alkmaar’ speelt een actieve rol bij de afspraken over veilig uitgaan in de Alkmaarse binnenstad. Die zijn in 2021 vastgelegd in een convenant tussen gemeente Alkmaar, politie, Koninklijke Horeca Nederland, nachtburgemeester en de bewonersvereniging. Als concrete uitwerking van die afspraken is in maart 2024 een protocol voor Collectieve Horeca Ontzegging gepresenteerd. Daarmee kan horecabezoekers die zich niet aan spelregels voor veilig en prettig uitgaan houden en onrust zaaien de toegang tot horecazaken worden ontzegd (huisvredebreuk). Een dergelijk horecaverbod geldt dan voor alle aangesloten horecagelegenheden. De duur varieert van een paar maanden tot een jaar.
Andere resultaten vanuit het convenant Veilig Uitgaan 2021-2025 zijn bijvoorbeeld de inzet van het SUS-team, het verbeteren van de uniformiteit en kwaliteit van horecaportiers, het organiseren van horecatrainingen en de gezamenlijke inzet tegen drugsgebruik, horecageweld en seksuele intimidatie. De samenwerking vanuit het convenant past in de missie van ‘Hart van Alkmaar’: een kloppend evenwicht tussen wonen, werken en uitgaan in de Alkmaarse binnenstad.