Meten = Weten

‘Hart van Alkmaar’ biedt leden de mogelijkheid om fijnstof en geluid te meten. Door het meten wordt de basis gelegd om gefundeerd te oordelen en te laten handhaven. Meten is weten, nietwaar?

Continu meten kan met een combisensor voor fijnstof en geluid. ‘Hart van Alkmaar’ zorgt zo nodig voor hulp bij het in elkaar zetten van zo’n apparaatje en geeft les in het bedienen daarvan. Allebei zaken die iedereen eenvoudig kan oppakken.

Voor geluid buitenshuis kan tegenwoordig iedere smartphone-gebruiker gewoon het eigen toestel laten meten. ‘Hart van Alkmaar’ helpt bij het kiezen van de juiste app en bij het zorgen voor de goede instellingen.

‘Hart van Alkmaar’ bezit ook zelf de juiste geluidsmeetapparatuur om binnenshuis en buiten gedurende een bepaalde tijd te kunnen meten. De kwaliteit van de resultaten van dat de instrument is in technisch opzicht gelijk aan die van de Omgevingsdienst, de officiële instantie die door de gemeente wordt ingeschakeld.