November 21, 2017

‘Hart van Alkmaar’ enthousiast over plannen voor Tuinen van Holland

Vanaf 29 maart 2019 moet Alkmaar inclusief haar binnenstad er anders uitzien. Het plan tot inrichting van Tuinen van Holland waarin jaarlijks maar liefst 10 miljoen bloemen bloeien geeft een unieke dimensie aan de dan niet-alleen-meer-kaas stad.

Een groep enthousiastelingen heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de haalbaarheid van dit spectaculaire plan. Er is onder andere onderzoek verricht tot diep in de 17e eeuw, toen Alkmaar omgeven was met tulpen- en bloemenvelden en een belangrijke rol speelde in de ‘tulpomania’ met als hoogtepunt in 1637 de verkoop van de duurste tulp ooit.

In onderstaand promotiefilmpje heeft voorzitter Pim de Ridder zijn enthousiasme voor het plan uitgesproken. Volgens hem speelt Tuinen van Holland prima in op de roep van bewoners om evenementen van kwaliteit.