December 21, 2021

Manifest Duurzaam Watertoerisme

Alkmaar groeit en trekt steeds meer bezoekers die willen genieten van al het moois dat er geboden wordt.

Het wordt ook steeds populairder om vanaf het water de stad en de omliggende polders te ervaren.

Iedereen kan met een eigen of gehuurd vaartuig de stad en polders in en overal aanleggen waar iets te beleven valt.

Maar deze medaille heeft ook een keerzijde:

 • Het wordt steeds meer ‘normaal’ om met groepen in open vaartuigen rond te varen onder het genot van drank en harde muziek en vaak tot diep in de nacht
 • Omdat veel roergangers geen kennis hebben van de vaarregels wordt er veel te hard gevaren en worden ook andere vaar- en voorrangsregels niet opgevolgd
 • Afval wordt overboord gekieperd en de meeste motoren draaien nog op diesel of benzine, of hebben een veel te hoog vermogen voor de boot
 • De kades in en rond de stad liggen tjokvol boten waarnaar buiten het zomerseizoen nauwelijks meer omgekeken wordt waardoor ze geregeld afzinken.
 • De binnen- en buitenwateren van Alkmaar moeten voor alle gebruikers maar ook voor de omwonenden aantrekkelijk blijven.

Daarom moet de overlast op het water verminderd worden.

Hoe doen we dat?

 • Invoering van een ligplaatsenbeleid met precario en verplichting tot duidelijk leesbare registratienummers voor alle (verhuur)boten
 • Stoppen met de wildgroei aan verhuurboten
 • Overgang naar elektrisch varen vanaf 2025 net als in Amsterdam
 • Meer BOA’s op het water en cameratoezicht op de belangrijkste overlastplekken
 • Eenrichtingsverkeer op de drukste passages
 • Aanpassing van de APV zodat de ‘kapitein’ ook juridisch verantwoordelijk is (zorgplicht) voor het gedrag van de inzittenden, net als in Amsterdam
 • Opvallende info-borden aan bruggen over wat wel en niet mag op het water en verwijzing naar de hoogte van de boete
 • Niet meer toestaan van geluidsdragers op boten net als in Amsterdam.

Wij roepen op tot balans op het water door een gemeente die gewaardeerd wordt om duurzaam watertoerisme.

Amsterdam doet het al, nu Alkmaar nog.

Team Waterfront