September 10, 2020

Grachtenbrunch 4 oktober 2020

Op zondagmorgen 4 oktober zou op het Luttik Oudorp (het gedeelte tussen Sint Annabrug en Kuipersbrug) een openlucht grachtenbrunch worden gehouden. Bewoners en gebruikers van de binnenstad huren daartoe een tafel langs de gracht die dan autoluw zou zijn. De enkele dagen tevoren afgekondigde strengere coronamaatregelen maakten het nodig het evenement af te blazen.