November 29, 2018

Algemene Vergadering op 10 december 2018

De Sociëteit, Luttik Oudorp 78, Alkmaar biedt leden en begunstigers van ‘Hart van Alkmaar’ binnenkort weer de mogelijkheid rondom de…

October 19, 2018

Citizen Science. Een initiatief van Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’.

Het doel van Citizen Science is bewoners van de binnenstad van Alkmaar de kans te bieden hun directe leefomgeving te…

June 07, 2018

Karavaan, buitengewoon theater op locatie laat zien hoe de Alkmaarse binnenstad kan “bruisen”.

Karavaan, buitengewoon theater op locatie is Partner van ‘Hart van Alkmaar’, ook om de wijze waarop zij laat zien hoe…

June 01, 2018

Meten is weten… Ons Citizen Science project

Sinds we dit project presenteerden in de Algemene Vergadering van november 2017 zijn we flink opgeschoten. Er is een nieuw…

March 16, 2018

Evaluatie Verkiezingsdebat 10 maart 2018

‘Hart van Alkmaar’-verkiezingsdebat. Hoe verkoop ik een ommezwaai en hoe laat ik verhaaltjes op de mouw spelden?   De bibliotheek…

February 16, 2018

‘Hart van Alkmaar’ helpt kiezers in de binnenstad

Onze website heeft nu ook een bondig hulpmiddel voor Alkmaarse binnenstadsbewoners die zich op de komende gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden. Daarvoor is…

December 13, 2017

Nieuwe evenementenregels: ‘Hart van Alkmaar’ hamert op betere handhaving geluidsbelasting

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ heeft de afgelopen maanden actief deelgenomen aan de nieuwe Klankbordgroep Evenementen. Dit overlegorgaan van binnenstadbewoners, horeca,…

November 21, 2017

‘Hart van Alkmaar’ enthousiast over plannen voor Tuinen van Holland

Vanaf 29 maart 2019 moet Alkmaar inclusief haar binnenstad er anders uitzien. Het plan tot inrichting van Tuinen van Holland…

November 14, 2017

Walter Dekker nieuw bestuurslid

De Algemene Vergadering heeft bij acclamatie Walter Dekker tot nieuw bestuurslid van ‘Hart van Alkmaar’ benoemd. Hij vervult daarmee een…

October 09, 2017

Plan tot uitbreiding openingstijden Achterdam van de baan.

Op initiatief van de politieke partijen OPA en VVD is een motie ingediend om de openingstijden op de Achterdam uit…