Foto: A. Bakker

Parkeren

Het Parkeerbeleid van de gemeente Alkmaar is de laatste jaren vaak aangepast. Naar de mening van ‘Hart van Alkmaar’ moeten overdag de bezoekers van het centrum goed kunnen parkeren in de parkeergarages en op straat. ’s Avonds moeten bewoners goed kunnen parkeren en visite kunnen ontvangen. Om hierin een goede balans te krijgen werkt ‘Hart van Alkmaar’ met de volgende uitgangspunten:

  1. De verhouding tussen parkeerplekken voor vergunninghouders en betaald parkeren moet na 21u00 zoveel mogelijk ten gunste van de bewoners zijn
  2. Extra parkeergarages rondom het centrum zijn erg welkom (het goede voorbeeld van Schelphoekgarage moet worden gevolgd)
  3. Het tijdsvenster betaald parkeren nog verder verkorten is geen goede zaak
  4. De mogelijkheden van de Bezoekerskaart moeten gelijk worden en blijven aan het tijdsvenster betaald parkeren. Dat geldt ook voor de zaterdag
  5. Parkeertarieven op straat mogen niet boven het landelijk- en/of regiogemiddelde uitstijgen
  6. Na 21:00 uur moeten bewoners met een straatvergunning vrij kunnen parkeren in de parkeergarages
  7. Het parkeerbeleid moet duidelijk en uniform zijn, dus met vaste tarieven en vaste tijden voor betaald parkeren.

Intensief overleg van ‘Hart van Alkmaar’ met de gemeente heeft ertoe geleid dat bewoners ook in de Schelhoekgarage een vergunning kunnen krijgen. Daarnaast is het vanaf 2015 mogelijk om de straatvergunning uit te breiden naar een combivergunning zodat de bewoners kunnen uitwijken naar de parkeergarages.